Mamy zaszczyt ogłosić wyniki Konkursu Ochota na Ochotę.

 

GRAND PRIX w kategorii "Życie codzienne na Ochocie"
Adrian Gajewski

 

NAGRODA w kategorii "Portret Ochoty"
Kalina Mróz

 

NAGRODA w kategorii "Życie codzienne na Ochocie"
Wojciech Szuster

 

NAGRODA w kategorii "Architektura Ochoty"
Karolina Pacek

 

NAGRODA w kategorii "Ludzie Ochoty"
Wojciech Szuster

 

WYRÓŻNIENIE w kategorii "Architektura Ochoty"
Kaja Diks
Adrian Gajewski
Jolanta Kościelecka
Anna Rendecka

 

WYRÓŻNIENIE w kategorii "Ludzie Ochoty"
Konrad Skiba

 

WYRÓŻNIENIE w kategorii "Życie codzienne na Ochocie"
Adrian Gajewski
Karolina Pacek

Zwycięzcom gratulujemy.Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na wernisaż pokonkursowy 12 czerwca o godz. 18:00, w czasie którego zostaną wręczone nagrody.

 

W jury konkursu zasiedli:
Jerzy Gumowski
Krzysztof Jabłonowski
Justyna Marcinkowska
Paweł Stelmach
Waldemar Zdrojewski

 

 

 

 

O Konkursie 

„Wczoraj i dziś. Ochota na Ochotę” to konkurs fotograficzny poświęcony tej warszawskiej dzielnicy. Dotyczy on zarówno fotografii archiwalnej (sprzed 1989 roku), jak i wykonanej współcześnie. Uczestnicy mogą zatem korzystać z domowych zasobów archiwalnych, włączając w swe poszukiwania rodzinę, jak i realizować tematy współczesne.

Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać zdjęcia w następujących kategoriach:

  • architektura Ochoty,

  • życie codzienne na Ochocie,

  • ludzie Ochoty,

  • portret Ochoty.

 

Cele Konkursu

Organizując Konkurs „Wczoraj i dziś. Ochota na Ochotę” pragniemy przyczynić się do:

  • integracji mieszkańców dzielnicy Ochota, zachęcenia ich do zaangażowania się w działania artystyczne,

  • współpracy i aktywizacji rodzin, sąsiadów – kilku pokoleń, skłonienie do dialogu podczas poznawania historii i odkrywania dzielnicy na nowo,

  • poszerzenia oferty kulturalnej dzielnicy Ochota, promowanie twórczego stylu życia wśród mieszkańców,

  • zainteresowanie mieszkańców historią i tradycjami dzielnicy oraz zachęcenie ich do czynnego udziału w ich tworzeniu,

  • propagowanie i rozwój sztuki fotografowania oraz jej odbioru pośród mieszkańców dzielnicy Ochota,

  • odkrycie talentów fotograficznych.

Jury

Jury Konkursu składa się z pięciu osób: profesjonalnych i uznanych fotografów z wieloletnim doświadczeniem, w tym z wykładowców uczelni wyższych (w zakresie fotografii, grafiki, historii sztuki, kulturoznawstwa i antropologii).

Nagrody

Jury przyzna nagrodę główną w wysokości 800 zł oraz po jednej nagrodzie w każdej kategorii w wysokości 500 zł. Zwycięzcy otrzymają od na także nagrody rzeczowe w postaci albumów fotograficznych.

Wyniki Konkursu ogłosimy 31 maja 2018 roku.

Zapraszamy na wernisaż wystawy pokonkursowej 12 czerwca 2018 roku w Kamienicy Artystycznej Ta3 przy ul. Tarczyńskiej 3 na warszawskiej Ochocie. Podczas wernisażu wręczone zostaną nagrody.

 

Przygotowanie i wysyłka zgłoszenia

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie – od przyjęcia zgłoszenia aż po wybór nagrodzonych prac przez jury, posługujemy się godłami. Z tego powodu prosimy o przesyłanie prawidłowo przygotowanych zgłoszeń.

Godło jest wymyślonym przez Uczestnika identyfikatorem – rodzajem pseudonimu. Jako godła nie należy wybierać imienia i nazwiska. Może to być dowolny ciąg liter czy cyfr. Prosimy o wybieranie nazw – jeśli to możliwe – nieoczywistych, by uniknąć powtórzeń.

Fotografie mogą być przesyłane pocztą tradycyjną w formie wydruków tudzież zapisów na nośnikach elektronicznych (CD/DVD/pendrive). Fotografie czy nośniki powinny zostać stosownie zabezpieczone przed uszkodzeniem (np. w kopercie z folią bąbelkową). Nie bierzemy odpowiedzialności za zgłoszenia, które zostały uszkodzone podczas transportu.

Przy wysyłce tradycyjnej godłem należy opisać osobną kopertę, w której należy umieścić uzupełniony formularz zgłoszeniowy.

Zasady opisu i przesyłania fotografii drogą elektroniczną oraz na nośnikach elektronicznych są następujące:

a) wielkość plików nie może przekraczać 5 MB,

b) pliki powinny zostać przesłane w dwóch formatach: TIFF i JPG przy rozdzielczościach 300 dpi,

c) każdy plik, jak i wywołana fotografia powinny zostać opisane wg następującego schematu: litera odpowiadająca kategorii_godło_fotografia archiwalna lub współczesna_nr fotografii (np. dla zdjęcia archiwalnego w kategorii „A” architektura Ochoty: A_Tarczyn_AR_01),

d) każdy plik należy umieścić w odpowiednim folderze oznaczonym symbolem kategorii (zob. pkt. V 2.; folder dotyczy jedynie wersji elektronicznej).

 

Fotografie wraz z uzupełnionym formularzem zgłoszeniowym można przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Galeria Obserwacja

ul. Tarczyńska 3/9

02-025 Warszawa

z dopiskiem: KONKURS „WCZORAJ I DZIŚ. OCHOTA NA OCHOTĘ”

 

lub pocztą elektroniczną na adres: galeriaobserwacja@wp.pl. Pliki można przesyłać także przez ogólnodostępne serwery plików (takie jak np./ Wetransfer.com) z powiadomieniem na adres galeriaobserwacja@wp.pl.

Fotografie i nośniki zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane Uczestnikom.

Termin zgłaszania prac konkursowych upływa o godzinie 23:59 dnia 14 maja 2018 roku (w przypadku przesyłek pocztowych decyduje data stempla).Wszelkie niezbędne szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.

 

Regulamin do pobrania: http://obserwacja.art.pl/files/Regulamin_Konkursu_Ochota.pdf 

Formularz zgłoszeniowy: http://obserwacja.art.pl/files/Formularz_zgloszeniowy_Konkurs_fotograficzny.pdf 

Formularz zgłoszeniowy dla osób niepełnoletnichhttp://obserwacja.art.pl/files/Formularz_zgloszeniowy_os.niepelnoletnie_Konkurs_Fot._Ochota[1].pdf