WYSTAWY » Powrót - Adrian Wykrota

 

Wernisaż: 26.09.2014, godz.20.05

Wystawa czynna: 26.09.14 - 29.10.14

kurator: Mariusz Forecki


„Powrót” to kilkanaście opowieści o ludziach, których łączy wspólny cel. Czasem to powrót na właściwy tor życia, na drogę trzeźwości. Innym razem - powrót do kraju po nieudanej, często bezdomnej emigracji. Niekiedy to próba odzyskania porzuconej rodziny, odnalezienia akceptacji społecznej. Powrót bywa stratą resztek szacunku do siebie. Bywa wstydem, który prześladuje do końca życia. Ślepą, mroczną ulicą.

 

Fotografie zostały wykonane we wspólnotach w Polsce, w których członkowie starają się powrócić do wymarzonego, „normalnego życia”. Panują tam określone zasady, takie jak zakaz spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, wspólna praca na rzecz wspólnoty, dążenie do reintegracji. Część dokumentacji pochodzi z podobnych wspólnot w Holandii, w których "Liderzy" - niegdyś bezdomni, więźniowie, bądź osoby nieuzależnione - pracują z bezdomnymi Polakami.